Filipino Catholic Blogs

Tuesday, October 30, 2012

Butones


Maarin pong kunin ninyo ang kodigo ng mga butones ninyo na maaring ilagay ninyo sa inyong blug upang magkaroon ng kawil sa sayt na ito. Maraming salamat.'

Filipino Catholic Bloggers network !
-->

 
Filipino Catholic Bloggers network !
-->
-->
Filipino Catholic Bloggers network !Filipino Catholic Bloggers network !


-->


-->
Filipino Catholic Bloggers network !

 


-->
Filipino Catholic Bloggers network !

-->

Filipino Catholic Bloggers network !


 


Filipino Catholic Bloggers network !

-->


 
-->
Filipino Catholic Bloggers network !

 Filipino Catholic Bloggers network !
-->

--> -->
Filipino Catholic Bloggers network !

 


-->
Filipino Catholic Bloggers network !

 

Wednesday, October 17, 2012

Bukas na Sulat

Mga Minamahal kong Filipinong Katolikong Bloggers,

Kapayapaan at Kabutihan,

Hindi po lingid sa inyo na ipinagdiriwang natin ngayon ang Taon ng Pananampalataya at bilang unang buwan ng paghahanda sa Ika - 500 taon ng ating pananampalataya bilang mga Katolikong Pilipino. Bilang isang pagtugon sa hamon ng lalong pagpapahayag ng ating panampalataya nais kong ang blogsayt na ito Filipino Catholic Bloggers Network ay maglaman ng mga Pilipinong Katolikong blogs. Ganon din po na isama ko na rin ang isa pang koleksyon ng mga Katolikong blogsayts and websayts, ang Catholic Resources 

Kaya nga hayaan ninyon na imbitahan ko kayo na makilahok sa nasabing adhikain upang magkaroon ito ng kaganapan.

Kung nais po ninyong sumali sa Filipino Catholic Bloggers Network at Catholic Resources paki-klik lang po ang link na " Add your Link". Para sa Catholic Resources dito po. Kung sa Filipino Catholic Bloggers Network dito po. 

Maraming Salamat po


Kay Kristo Hesus,

Reb. Padre Jessie G. Somosierra

Catholic Resources

Catholic Resources ay isang koleksyon ng mga blogs at websayt na naglalaman ng mga usapin tungkol sa pananamplatayang katoliko. Reberendo Padre Jessie Somosierra ang may akda.

priest

priest - Mga kaganapan at pagninilay ng may-akda na nagkataon na isang paring  Romano Katoliko   sa diyosesis ng San Pablo, Pilipinas. Si Reberendo Padre Jessie Somosierra ang may akda


Monday, October 8, 2012

Twitter

Isinali ko na rin ito sa mga social sites katulad ng Facebook at Twitter upang lalo magkaroon ng maraming expousure ito dahil sa dami rin nang mga gumagamit nito. Sang ayon na rin sa mga experto sa larangan ng internet kailangan ito. kaya lang dapat maikawil ng maayos dahil kung hindi wala rin itong pakinabang.Hiindi nga lang makitang buo ang pangalang Filipino Catholic Bloggers Network dahil maiksi lang ang maaring ilagay sa twitter, ang tinanggap lang ay Filipino Catholic Blogs.Mga Kawil sa Filipino Catholic Blogs' NetworkIsang paanyaya sa lahat ng mga Filipinong Katolikong Bloggers na nagsusulat ng mga tungkol sa ating Isang pananampalatayang Katoliko Romana Apostolika na magsumiti ng kanilang mga pinaghirapan na blogs o websayt upang magkaroon tayo ng matingkad na "internet presence'  lalong lalo na ngayong panahon na itinakda ng Simbahan/Iglesia bilang taon ng pananampalataya.

Ito po ay isang pagtugon ko rin sa inaakala kong paghamon sa aking ng Diyos upang lalong mabigyan siya ng karangalan at upang maipamalas natin ang tunay na turo ni Kristo na naka base sa pag-ibig ng Diyos at Kapwa.


Maliwanag na ang mga sumusunod na hinihiling ay matugunan:

- ang may akda ay isang Filipino o lahing Filipino. Dugo ng isang Filipino
- ang may akda ay isang Katolikong Romano
- naglalaman ang kanyang blog ng naayon sa pananampalatayang Katolikong Romano
- Wala siyang sinasalungat sa pananampalatayang Kristiyano sang-ayon sa pamamantayang itinakda ng Iglesia, Simbahan

- Ang Namamahala ng Blog na ito ang siyang may karapatan na isama o alisin ang anu mang blog na hindi tumutugun dito pagkatapos na mapagusapan at mapagnilay ang anu mang maaring di pagkaunawaan.

Pakidagdag lang po ang inyong kawil sa blog sa itaas na may maliit  na kulay sky blue nakalagay ay "add your link". Maraming salamat po.<!-- start InLinkz placeholder -->
<div name="_InLinkzContainer" _InLinkzCID="199594">InLinkz loading...</div>
<!-- end InLinkz placeholder -->

Panalangin kay San Pedro Calungsod


Mapalad na Pedro Calungsod, mag-aaral, katekista, batang migrante, misyonero, tapat na kaibigan, martir, pumukaw sa amin sa pamamagitan ng iyong katapatan sa oras ng kagipitan, ng iyong tapang sa pagtuturo sa pananampalataya sa gitna ng poot, at ng iyong pag-ibig sa pagpapadanak ng iyong dugo para sa kapakanan ng Ebanghelyo.

Gawin mong ang aming mga problema ay maging iyo (dito mailakip ang inyong kahilingan), at mamagitan ka para sa amin sa harap ng trono ng awa at grasya upang, upang maranasan namin ang tulong ng langit, nawa'y mahikayat kami na mabuhay at ipahayag ang Ebanghelyo dito sa lupa. Amen.San  Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

( Ito po ay salin ni Reb, Padre Jessie Somosierra, Jr. mula sa panalangin na aprobado ng Arsobispo ng Cebu noon, Arsobispo Ricardo Vidal)

Prayer to Blessed Pedro Calungsod


“Blessed Pedro Calungsod, student, catechist, young migrant, missionary, faithful friend, martyr, you inspire us by your fidelity in times of adversity; by your courage in teaching the faith in the midst of hostility; and by your love in shedding your blood for the sake of the Gospel.
“Make our troubles your own (here mention your request), and intercede for us before the throne of Mercy and Grace so that, as we experience the help of heaven, we may be encouraged to live and proclaim the Gospel here on earth. Amen.  Blessed Pedro Calungsod, pray for us. ”